top of page

Lone Seebergs billedunivers rummer mange facetter og drager beskueren ind i underfundige fortællinger og parafraser over vores kultur. Typisk i første del af kunstnerens virke er værkerne karakteriseret ved, en forening af  humoristisk lethed og en særlig fornemmelse for eksistensens tyngde; et træk, som giver værkerne en magnetisk virkning på beskueren, og som måske kan tilskrives kunstnerens mestring af den detaljerede psykologiske karakteristik.

Et træk der særligt karakteriserer  Seebergs tidligere oevre er en særegen motivverden bestående af menneskelignende figurer i en svævende grænsetilstand mellem dyrisk og menneskelig fremtræden.  . Dyremotiverne er typisk hentet fra den mytologiske symbolverden med referencer til den menneskelige psyke. Værkerne appellerer både til intellektet, intuitionen og det æstetiske.  

I de senere år har Lone Seeberg i højere og højere grad insisteret på at sætte mennesket i centrum for sin kunst, hvilket kommer til udtryk i portrættet som en form, hun vender tilbage til igen og igen med stadig større intensitet. Motiverne insisterer på at blive udforsket, stråler ud fra deres todimensionale fængsel med en sådan kraft, at beskueren er nødt til at lade sit eget blik søge dybere ind i livshistorien bag den scene, der udspiller sig. 

 

Selv siger Lone Seeberg om sin arbejdsproces: 

”Når jeg maler, udforsker jeg forskellige fænomener i min bevidsthed. Jeg undersøger igennem min arbejdsproces det at eksistere som menneske (...) Faktisk kan man sige, at hele mit virke som billedkunstner er en konstant søgen efter sammenhænge mellem sansning, bevidsthed og verden, og at malerierne på den måde også kan betragtes som overvejelser over forbindelsen mellem mennesket i verden og verden i mennesket.” 

Den røde tråd, der gennemløber Lone Seebergs værker er en fortællende og ofte tvetydig, humoristisk form, klare koloristiske elementer og mange lag, der udfolder abstraktioner over den menneskelige tilværelse, altid digtet med en sikker farvefornemmelse og skudsikker sans for kompositorisk elegance.

 

Stine Korsgaard

Cand.Mag. Kultur- og Sprogmødestudier

bottom of page